PODZIĘKOWANIE

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM DZIĘKUJEMY, ZA OKAZANE SERCE I WPŁATY, DZIĘKI KTÓRYM BADANIE W USA MOGŁO ZOSTAĆ WYKONANE!!!

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB, KTÓRE ODPOWIEDZIAŁY NA APEL O PODAROWANIU 1% PODATKU. A TAKŻE DLA TYCH, KTÓRZY WSPARLI BEZPOŚREDNIO LECZENIE WIKTORKA.

Obserwatorzy

niedziela, 15 stycznia 2012

APEL FUNDACJI "SŁONECZKO"

 Można również przekazać 1% podatku. W tym celu proszę w zeznaniu podatkowym wpisać:
KRS : 0000186434
Cel szczegółowy: Wiktor Szczech, Anna Wilczyńska i symbol 263/S
       
Zwracam się z prośbą o wsparcie w zorganizowaniu środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację moich dzieci, Anny Wilczyńskiej i Wiktora Szczech. Oboje są zarejestrowani w Fundacji Osobom Niepełnosprawnym  "Słoneczko" pod symbolem 263/S.

            U córki, Anny Wilczyńskiej, zostały zdiagnozowane zaburzenia emocjonalne. Ponadto choruje także na atopowe zapalenie skóryalergię pokarmową i wady postawy. Ania uczęszcza na świetlicę terapeutyczną. Pozostaje pod opieką poradni specjalistycznych, tj. neurologiczna, psychologiczna, psychiatryczna, rehabilitacyjna, pulmonologiczna, dermatologiczna.

            Syn, Wiktor Szczech ma autyzm dziecięcy, obserwowany w  kierunku porażenia mózgowego. Zdiagnozowano u niego także zez zbieżnynadwzroczność dwuocznąprzykurcze ścięgien Achillesa w obu nóżkach,napięcie mięśnioweprawostronną skoliozę w odcinku Th – Lczęste biegunki nieznanego pochodzenia. Podatny jest na różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych. Stwierdzononadmierną reakcję na bodźce dotykowe ( nadwrażliwość dotykowa), zaburzenia rozwoju mowy ( niewyraźna mowa z ubogim słownictwem), zaburzone przetwarzanie przedsionkowo – słuchowe i czuciowo – proprioceptywne,podreaktywność proprioceptywną. Rezonans magnetyczny wykazał przebieg niedotleniowo – niedokrwiennej leukoencefalopatii noworodków.  Konieczna jest u niego potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju.  Stwierdzono opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym. Wymaga odpowiedniej formy terapii i środków codziennego użytku, np. butów ortopedycznych. Wiktor nie mówi pełnymi zdania,porozumiewa się z otoczeniem za pomocą pojedynczych sylab, wyrazów i krzykiem. Nie reaguje na wydawane polecenia. Pozostaje pod opieką poradni specjalistycznych, tj. neurologiczna, psychiatryczna, psychologiczna, poradnia dla osób z autyzmem w Gdańsku, urologiczna, nefrologiczna, gastrologiczna, endokrynologiczna, ortopedyczna, rehabilitacyjna, logopedyczna, genetyczna, alergologiczna.

Środki pieniężne zebrane na subkoncie będą wykorzystywane na środki pielęgnacyjne ( pampersy, kremy na odparzenia, chusteczki nawilżane), terapię SI, która pociąga za sobą duże nakłady finansowe, hipoterapiędogoterapięturnusy rehabilitacyjne ( potrzebne minimum dwa razy w roku), które także są kosztowne, zabawki edukacyjne wspomagające stymulację pracy mózgu, sprzęt rehabilitacyjny do użytku domowego, zakup leków i suplementów usprawniających pracę jelit.
Proszę o wsparcie dla moich dzieci.
 
Wpłaty proszę kierować na konto:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Słoneczko”
77 – 400 Złotów, Stawnica 33
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Z dopiskiem: Darowizna na rzecz, Wiktor Szczech i Anna Wilczyńska lub symbol 263/Shttp://www.fundacja-sloneczko.pl/page.php?idd=op&ida=263/S

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.